Du skal betale via netbank for at få fradrag for udgifter over 10.000

En pointe jeg havde misset ved sommerens lovændringer vedr sort arbejde er, at det nu er blevet et krav for at selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber kan få fradrag for udgifter betaler udgifter på over 10.000 inkl moms digitalt. Vi kender allerede reglerne fra Servicefradraget.

Ikke alene kan du ikke få fradrag – du vil for eftertiden også hæfte solidarisk med leverandøren du køber af for skat og moms af ydelsen, hvis du betaler beløb på mere end 10.000 kontant.

Så når du betaler en leverandør for eftertiden bør du som hovedregel altid betale via netbank.

Man kan ikke dele en regning op i flere små regninger. Flere delbetalinger i samme indkomstår vil blive anset for at være én betaling.

Hvis man af den ene eller anden grund er nødt til at betale kontant skal man efterfølgende sende en mail til SKAT, hvori man erklærer fakturaoplysninger, hvem der har modtaget pengene og hvor mange penge de har fået.

Normalt er det noget snørklet at læse lovstof, men denne lovændring synes jeg er meget klart formuleret:

Vedrørende fradrag står der nu i ligningslovens §8Y:

“Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser for personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, selskaber m.v., […], betinget af, at betaling sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler, medmindre betalingen samlet udgør mindre end 10.000 kr. inklusive moms.

Flere betalinger, som vedrører samme leverance, ydelse, kontrakt el.lign. , anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses som én samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen i 1. pkt., når de sker inden for samme kalenderår.

Stk. 2. Er der i et indkomstår foretaget fradrag for en udgift, hvor fradraget ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal det tidligere fratrukne beløb reguleres tilbage, når betalingen sker i indkomståret. Hvis betaling sker efter udløbet af indkomståret, medtages beløbet som indtægt i det indkomstår, hvor betalingen sker.

Stk. 3. Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at betale via et pengeinstitut eller betalingsinstitut som anført i stk. 1, kan virksomheden opnå sit fradrag ved på told- og skatteforvaltningens hjemmeside at indberette oplysninger om det foretagne køb, herunder fakturaoplysninger, der entydigt identificerer leverandøren, og betalingen heraf. Denne indberetning skal foretages senest 14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse.”

I momslovens § 46 kommer der forholdet omkring solidarisk hæftelse – altså at du som køber sammen med sælger hæfter for manglende afregning af moms. Det er de samme betingelser som der står i ligningsloven. Endelig kommer de samme betingelser som i momsloven ind i “Opkrævningsloven” med a-skat og am-bidrag.

Hvis man var lidt Rasmus modsat kunne man næsten få lyst til at betale samtlige af sine regninger kontant og så indberette i en lind strøm til SKAT via e-mail, da jeg personligt synes dette er et groft indgreb i, hvordan man som selvstændig må drive sin forretning.

Lovstof findes her:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *