Børnebidrag: konfirmationsbidrag

Når man får børn og bliver skilt, er der en masse penge, der skal gå frem og tilbage mellem de to forældre.

Jeg er på ingen måde ekspert i de mange former for bidrag der findes indenfor rammerne af sociallovgivningen, så den anden dag lærte jeg noget nyt: nemlig man kan blive tilpligtet at betale et særligt “konfirmationsbidrag”. Det skal man betale i anledningen af ens barns konfirmation, såfremt man i forvejen betaler børnebidrag.

Konfirmationsbidraget kaldes også beklædningsbidraget.

Ifølge Familiestyrelsens vejledning (side 22 i pdf filen) kan du undgå at betale bidraget såfremt I har fælles forældremyndighed, og du også holder en fest, en ferierejse eller lign. hvorigennem du har opfyldt din forsørgelsespligt.

Hvis man enten er tilpligtet eller gerne vil deles om udgiften og samtidig have fradrag skal man følge nogle standardsatser. Bekendtgørelsen er ikke helt præcis i sin ordlyd (punkt 2.4), så jeg kan ikke rigtig tolke ud af den, om der findes nogle muligheder for at forhøje udgiften, men udgangspunktet må helt sikker være, at det er der ikke.

Fradrag:

Hvis man betaler:

  • Normalbidraget skal det ganges med 3 = 3.168 kr. i bidrag
  • Normalbidraget +50% skal det ganges med 4 = 4.224
  • Normalbidraget +100% skal det ganges med 4 = 5.280

Principielt skal bidraget tilkendes af Statsamtet. Derfor vil jeg anbefale at man går igennem Statsamtet, så man er sikker på at fradraget bliver godkendt.

Fradrag for børnebidrag

En af mine venner spurgte mig den anden dag, hvor meget det kostede ham at give x antal kroner pr. måned i børnebidrag.

Det er en lille sjov regneopgave jeg fra tid til anden laver for klienter. Det er jo noget af det eneste man kan få fradrag for som lønmodtager.

Der er et bundfradrag på kr. 1.608 man ikke kan få fradrag for. Og så får man fradrag for det som ligningsmæssigt fradrag – dvs. fradrag i de kommunale skatter som udgør ca. 34%.

Prøv selv i feltet Excel arket nedenfor. Det gult farvede felt er det eneste du behøver at taste i.

Og lad mig så komme med en lille bi-pointe. Har man delt børnene imellem sig, kan man stadig godt have krydsende bidrag.

Som udgangspunkt kan man endda modregne i dem, om end jeg af dokumentationsmæssige årsager nok ville sørge for fysiske overførsler.

Dvs. at to forældre med et barn hver principielt kan få fradrag for barnet der bor hos den anden forældre. Det behøver ikke at være i lige dele.

Der er nogle krav for i det hele taget at kunne få fradrag for børnebidrag.

  1. Som udgangspunkt skal bidragene være fastsat eller godkendt af det offentlige
  2. Ved krydsende bidrag må bidragene ikke stå i åbenlys modforhold til bidragsgiverens øvrige indkomstforhold