ATP og selvstændig virksomhed

Der er ofte meget fokus på pension. Ikke så meget fordi folk tænker på deres alderdom, men mere for at få nogle fradrag.

Der findes mange forskellige typer af pensionsordninger. Fælles for de fleste af dem er, at de ikke giver så vanvittigt højt et afkast. Hvis ikke man fik skattemæssigt fradrag ville mange formegentlig vælge dem helt fra.
Der findes dog en type pension der er ret overset for selvstændigt erhvervsdrivende – nemlig ATP. Som selvstændigt erhvervsdrivende skal du selv henvende dig til ATP for at kunne få del i ATP pensionen. Den maksimale årlige pension for personer, der begynder udbetalingen ved 65 år, vil i 2011 være 24.800 kr., hvis man har indbetalt maksimalt. Derfor er det som selvstændig også vigtigt at få gang i indbetalingerne nu, hvis man gerne vil have så meget udbetalt som muligt når man bliver gammel.
 Hvis man sørger for at holde sig i live, vil pensionen være en ekstra fordel, idet den er livsvarig.
Ordningen er også en god måde at forsikre sin ægtefælle eller samlever på.

ATP som livsforsikring

Ugifte glemmer at sikre hinanden hos ATP står der i dagens tante.

ATP er en billig måde for både selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere i øvrigt at få en pensionsordning på. Man bliver ikke forgyldt af ordningen, men man får fradrag for indbetalingerne på lønsedler eller i den personlige indkomst som selvstændig, og der er også indbygget en lille livsforsikring i den.
Som det fremgår af indledningen er der mange samlevere, der ikke husker at få sikret hinanden. Det gøres med en simpel blanket hos ATP.
Det koster 40% i en engangsskat at få udbetalt ATP pensionen.