Danskerne vil have mere fradrag for pensionsopsparing

I dagens “dinepenge.dk” kan man se en artikel med udgangspunkt i en undersøgelse brancheorganisationen Forsikring & Pension har lavet, der viser at danskerne gerne vil have fradrag for pensionsopsparingen.

Undersøgelsen udspringer af, at S-SF vil begrænse fradraget for indbetalinger på pensionsordninger. Noget pensionsbranchen bestemt synes er en rigtig dårlig ide, idet det går ud over deres forretning.

Ifølge undersøgelse mener et flertal af danskerne at man skal gøre det attraktivt at opspare til egen pension – jeg antager ved at bevare fradragsretten for indbetalinger.

Jeg har været i kildematerialet – Forsikring & Pensions nyhedsbrev, og læst kildeartiklen. Heri kommer en pointe der ikke kan gentages for ofte:

Susanne Arvad, der er uafhænging privatøkonomisk rådgiver, er heller ikke forbavset over undersøgelsens resultat.

Ifølge hende har de seneste års tumult på pensionsområdet med først indførelsen af et loft på 100.000 kr. på indbetaling til ratepensioner og nu S-SF’s ønske om at udvide loftet, så det gælder al pensions-opsparing med løbende udbetaling, allerede ændret danskernes opsparingsvaner.

– Mange overvejer kraftigt at nedsætte eller helt stoppe deres egenindbetaling, og flere af vores kunder har allerede stoppet deres egenindbetaling på pensionsordninger. Folk aner simpelthen ikke, hvordan pensionssystemet kommer til at se ud, så i stedet tænker de kortsigtet i forhold til deres opsparing og sætter pengene ind i de banker, der giver gode renter. De køber sommerhuse og udlejningsejendomme i ind- og udland, kunst og flere køber guld. For hver ny restriktion politikerne finder på, bliver folk mere kreative, siger Susanne Arvad.

Hun mener, at politikerne bør tage budskabet til sig.

– Danskerne efterspørger sikkerhed og et pensionssystem, man kan have tillid til. Et loft straffer de folk, der opfører sig ansvarligt. Mange mennesker polstrer sig først til deres alderdom, når børnene er fløjet fra reden eller i de år af deres arbejdsliv, hvor de har den største indtægt. Flere restriktioner vil ødelægge tilliden til pensionsopsparingerne, siger Susanne Arvad.

 

Pensionsbranchen har en tendens til at sælge pensionsordninger uden at gøre opmærksom på risici. Som ungt menneske kan du bruge din opsparing til at afdrage på gæld – det er jo principielt det samme som at spare op. Det kan jo være lige meget, hvis beløbet du får udbetalt som pensionist svarer til, hvad du har tilbage i den gæld, du ellers kunne have betalt til, hvis ikke du får forholdsvist mere udbetalt.

Og problemet er, at når man sælger pensionsordninger mangler man pointen om, at lige nu er pensionsordninger skattebegunstigede, men det kan man bestemt ikke regne med de altid vil være. Man kan ikke engang regne med at et folketingsflertal på et tidspunkt kunne finde på at beskatte allerede opsparede ordninger.

Og derfor er ovenstående rådgivers citat interessant – for det første fordi flere og flere danskere angiveligt selv sparer op udenfor pensionsordningerne, og for det andet fordi danskerne ved ændringer af systemet – som det ser ud – mister tilliden til at de rent faktisk kan få udbetalt deres pensionsopsparinger om mange år, når de får brug for dem.

ATP og selvstændig virksomhed

Der er ofte meget fokus på pension. Ikke så meget fordi folk tænker på deres alderdom, men mere for at få nogle fradrag.

Der findes mange forskellige typer af pensionsordninger. Fælles for de fleste af dem er, at de ikke giver så vanvittigt højt et afkast. Hvis ikke man fik skattemæssigt fradrag ville mange formegentlig vælge dem helt fra.
Der findes dog en type pension der er ret overset for selvstændigt erhvervsdrivende – nemlig ATP. Som selvstændigt erhvervsdrivende skal du selv henvende dig til ATP for at kunne få del i ATP pensionen. Den maksimale årlige pension for personer, der begynder udbetalingen ved 65 år, vil i 2011 være 24.800 kr., hvis man har indbetalt maksimalt. Derfor er det som selvstændig også vigtigt at få gang i indbetalingerne nu, hvis man gerne vil have så meget udbetalt som muligt når man bliver gammel.
 Hvis man sørger for at holde sig i live, vil pensionen være en ekstra fordel, idet den er livsvarig.
Ordningen er også en god måde at forsikre sin ægtefælle eller samlever på.