Børnebidrag: konfirmationsbidrag

Når man får børn og bliver skilt, er der en masse penge, der skal gå frem og tilbage mellem de to forældre.

Jeg er på ingen måde ekspert i de mange former for bidrag der findes indenfor rammerne af sociallovgivningen, så den anden dag lærte jeg noget nyt: nemlig man kan blive tilpligtet at betale et særligt “konfirmationsbidrag”. Det skal man betale i anledningen af ens barns konfirmation, såfremt man i forvejen betaler børnebidrag.

Konfirmationsbidraget kaldes også beklædningsbidraget.

Ifølge Familiestyrelsens vejledning (side 22 i pdf filen) kan du undgå at betale bidraget såfremt I har fælles forældremyndighed, og du også holder en fest, en ferierejse eller lign. hvorigennem du har opfyldt din forsørgelsespligt.

Hvis man enten er tilpligtet eller gerne vil deles om udgiften og samtidig have fradrag skal man følge nogle standardsatser. Bekendtgørelsen er ikke helt præcis i sin ordlyd (punkt 2.4), så jeg kan ikke rigtig tolke ud af den, om der findes nogle muligheder for at forhøje udgiften, men udgangspunktet må helt sikker være, at det er der ikke.

Fradrag:

Hvis man betaler:

  • Normalbidraget skal det ganges med 3 = 3.168 kr. i bidrag
  • Normalbidraget +50% skal det ganges med 4 = 4.224
  • Normalbidraget +100% skal det ganges med 4 = 5.280

Principielt skal bidraget tilkendes af Statsamtet. Derfor vil jeg anbefale at man går igennem Statsamtet, så man er sikker på at fradraget bliver godkendt.