Købere af sort arbejde skal straffes


Straffen består i, at hvis man ikke betaler elektronisk eller sørger for at få en faktura, vil man komme til at hænge på moms og skat af det udførte arbejde.

De konservative er skeptiske. Brian Mikkelsen udtaler:

»Det vil ikke betyde mindre sort arbejde, men det vil betyde mere mistillid. Vi får et stikkersamfund, hvor vi går og kigger hinanden over skuldrene,«

Jeg prøver at holde bloggen her apolitisk, men nu farer jeg alligevel i blækhuset. Problemet er ikke om det bliver et stikkersamfund – problemet er, at gevinsten ved at få udført og udføre sort arbejde er så høj. Problemet med betændelse i et sår er ikke betændelsen – betændelsen er jo bare et symptom på at der er urenheder i såret. Hvis man virkelig vil sort arbejde til livs er opskriften meget simpel – sænk skatten på arbejde.

Finanslovsforslagene er dog ikke kun pisk. Der er også lidt gulerod, for “håndværkerfradraget” kommer til at fortsætte i 2012 – ligeledes ifølge JP 

I håndværkerfradragsordningen kan man få fradrag for håndværker timer for op til 15.000 om året som ligningsmæssigt fradrag.

Men, kan det så betale sig at få lavet sort arbejde fremfor at få lavet arbejde i håndværkerfradragsordningen?

For sjov har jeg lavet et regneark der viser lidt om hvad der bedst kan betale sig.

Det er kun arbejdslønnen du kan få fradrag for under håndværkerordningen – materialerne kan man ikke. Og det er som sagt kun op til 15.000 om året.

I arket antager jeg, at man er enige om at spare momsen på ydelsen svarende til et tillæg på arbejdslønnen og materialerne på 25%. Jeg har oprigtigt ingen anelse om, hvor meget man normalt sparer på sort arbejde i forhold til arbejde på regning, men hvis man antager at på arbejdslønnen spares momsen helt væk, på materialerne kan den ikke (nogen skal jo betale momsen på materialerne), men til gengæld skal der ikke betales skat og mesterløn af arbejdslønnen, så kan 25% i min optik ikke virke urealistisk – til brug for denne øvelse om ikke andet.

Den viser en besparelse på kr. 500 ved 10.000 i arbejdsløn og 5.000 i materialer før moms.

Men, man skal ikke pille længe ved modellen, før end den vil vise et underskud. Og så skal man dertil lægge den tid man skal bruge på at indberette til SKAT, finde ud af hvordan det skal se ud på selvangivelse, bruge tid på at svare på spørgsmål, såfremt man har indberettet forkert osv. Så alt i alt tror jeg ikke håndværkerfradraget vil afholde mange mennesker fra et bruge sort arbejde.

Børnebidrag: konfirmationsbidrag

Når man får børn og bliver skilt, er der en masse penge, der skal gå frem og tilbage mellem de to forældre.

Jeg er på ingen måde ekspert i de mange former for bidrag der findes indenfor rammerne af sociallovgivningen, så den anden dag lærte jeg noget nyt: nemlig man kan blive tilpligtet at betale et særligt “konfirmationsbidrag”. Det skal man betale i anledningen af ens barns konfirmation, såfremt man i forvejen betaler børnebidrag.

Konfirmationsbidraget kaldes også beklædningsbidraget.

Ifølge Familiestyrelsens vejledning (side 22 i pdf filen) kan du undgå at betale bidraget såfremt I har fælles forældremyndighed, og du også holder en fest, en ferierejse eller lign. hvorigennem du har opfyldt din forsørgelsespligt.

Hvis man enten er tilpligtet eller gerne vil deles om udgiften og samtidig have fradrag skal man følge nogle standardsatser. Bekendtgørelsen er ikke helt præcis i sin ordlyd (punkt 2.4), så jeg kan ikke rigtig tolke ud af den, om der findes nogle muligheder for at forhøje udgiften, men udgangspunktet må helt sikker være, at det er der ikke.

Fradrag:

Hvis man betaler:

  • Normalbidraget skal det ganges med 3 = 3.168 kr. i bidrag
  • Normalbidraget +50% skal det ganges med 4 = 4.224
  • Normalbidraget +100% skal det ganges med 4 = 5.280

Principielt skal bidraget tilkendes af Statsamtet. Derfor vil jeg anbefale at man går igennem Statsamtet, så man er sikker på at fradraget bliver godkendt.

Fradrag for børnebidrag

En af mine venner spurgte mig den anden dag, hvor meget det kostede ham at give x antal kroner pr. måned i børnebidrag.

Det er en lille sjov regneopgave jeg fra tid til anden laver for klienter. Det er jo noget af det eneste man kan få fradrag for som lønmodtager.

Der er et bundfradrag på kr. 1.608 man ikke kan få fradrag for. Og så får man fradrag for det som ligningsmæssigt fradrag – dvs. fradrag i de kommunale skatter som udgør ca. 34%.

Prøv selv i feltet Excel arket nedenfor. Det gult farvede felt er det eneste du behøver at taste i.

Og lad mig så komme med en lille bi-pointe. Har man delt børnene imellem sig, kan man stadig godt have krydsende bidrag.

Som udgangspunkt kan man endda modregne i dem, om end jeg af dokumentationsmæssige årsager nok ville sørge for fysiske overførsler.

Dvs. at to forældre med et barn hver principielt kan få fradrag for barnet der bor hos den anden forældre. Det behøver ikke at være i lige dele.

Der er nogle krav for i det hele taget at kunne få fradrag for børnebidrag.

  1. Som udgangspunkt skal bidragene være fastsat eller godkendt af det offentlige
  2. Ved krydsende bidrag må bidragene ikke stå i åbenlys modforhold til bidragsgiverens øvrige indkomstforhold