Lånerenten er mindre end indlånsrenten!

Penge.dk’s “pengekalender” har idag en artikel, der leger med det faktum, at renten på et F1 lån, er lavere, end renten er på en bunden opsparing.

Lige nu står renten på etårige flekslån til at lande lige over 1 procent. Hvis pengene lånes, kan de sættes i banken til en rente på helt op til 2,75 procent i det år, fleksrenten gælder.

Det er FIH Erhvervsbank, der ifølge Mybanker tilbyder den højeste rente med binding i et år, mens en af de større detailbanker med den højeste rente, Nykredit Bank, tilbyder godt 2 procent i rente med binding i et år.

Dermed kan man få dobbelt så meget i rente på en bankkonto i den periode, fleksrenten ligger fast.

Regnestykket skal selvfølgelig også indeholde rentefradraget på lånet, beskatning af indlånsrenten og omkostninger ved at optage lånet og evt. indfri det, når året er gået.

Men, er det så en god ide? Jeg har lavet et lille overslag i Excel, som kan ses herunder:

Gevinsten er dermed noget begrænset. Der skal ikke skrues særligt meget på knapperne, før end gevinsten er væk, hvis man låner 1 mio. kr.

Et af problemerne er, at man betaler rente af to forskellige beløb. Renten til kreditforeningen betaler man af hovedstolen – dvs. inkl. kurstab og gebyrer. Renten men får, er af det udbetalte beløb.

Man kan alligevel godt lege lidt med ideen. Men, hvis man gør det, gør man det ud fra et spekulativt motiv. For renten er alt alt for lav. Det er kun fordi nationalbankerne har manipuleret renterne så langt ned, og fordi Norden anses for “Safe haven” at vi kan låne så billigt. Hvis man har friværdi og skal bruge en større sum penge om langt tid, kunne der være en ide i, at låne nu, såfremt man vil satse på, at det er billigt nu, og vil blive dyrere senere. Det er ikke en anbefaling, men en tanke værd.

Skat taber hver tredje klagesag

Fra Penge.dk:

” I Skatteankenævnene får klagere helt eller delvist medhold i 34 pct. af klagesagerne, mens det samme er tilfældet for 32 pct. af klagerne i Landsskatteretten.”

http://www.dinepenge.dk/skat/skat-taber-hver-tredje-klagesag

Fra EPN.dk:

“Skat vil ikke forholde sig til, om det er et problem, og ifølge Skats presseafdeling er det ikke muligt for skattemyndighederne at forholde sig til kvaliteten af egen sagsbehandling. Skat kan heller ikke svare på, om kvaliteten er blevet dårligere de senere år.

Skats retssikkerhedschef, Margrethe Nørgaard, vil heller ikke forholde sig til kvaliteten af sagsbehandlingen. I stedet henviser hun til, at hun senere på året offentliggør en klage- og retssagsstatistik.

Ifølge skatteadvokater er det høje antal forkerte afgørelser ikke mindst et problem, fordi reglerne om omkostningsgodtgørelse blev ændret i juni 2009. Siden da har selskaber kun fået dækket 25 pct. af deres omkostninger til skattesager i form af et skattemæssigt fradrag – også hvis de vinder.

»Det er et stort problem, fordi en række sager ikke længere bliver klaget videre i systemet. Det kan ganske enkelt ikke betale sig. Det betyder, at en række forkerte afgørelser fra Skat bliver stående,« siger Poul Bostrup, der er formand for Advokatsamfundets skatteudvalg.

Skats ankechef peger på, at antallet af tabte sager ikke er lig med antallet af fejl.

»Der er flere årsager til, at sagerne tabes helt eller delvist,« siger Bent Madsen og giver som eksempel sager, hvor en ny praksis er ved at udvikle sig samt sager, hvor dokumentation først fremlægges under klagesagen.”

http://epn.dk/samfund/politik/article2565052.ece