Ugenumre i Excel

På mit arbejde kører vi vores tidsregistreringssystem for fremmøde i et Excel ark.

I år besluttede jeg mig for jeg ville lave en simpel funktion der samlede op på, hvor mange timer jeg havde været på arbejde i den aktuelle uge. Så kan man altid se om man kan flex’e lidt i slutningen af ugen.

Derfor brugte jeg funktionen ”uge.nr()” i Excel og den returnerede en række ugenummerværdier:

Bagefter kunne jeg bruge en ”sum.hvis()” funktion til at summere vores daglige timetal på baggrund af uge nummer.

Det virkede fint, indtil kontorets sekretær gjorde mig opmærksom på, at vi var i uge 1 og ikke uge 2 som Excel påstod.